Soukromí a ustanovení souborů cookies

Toto prohlášení o ochraně soukromí se týká zpracování osobních údajů různými weby (rovněž www.ottoworkforce.nl, www.ottoworkforce.eu, www.ottoworkforce.com, ottoworkforce.pl, ottoworkforce.sk, ottoworkforce.de, ottoworkforce.bg, ottoworkforce.cz, ottoworkforce.hu) různých společností patřících do skupiny OTTO a poddoménami těchto webů.

Správci osobních údajů jsou společnosti ze skupiny OTTO, jejichž úplný seznam najdete ZDE.

Úplné kontaktní údaje na každou ze společností najdete na webové stránce v záložce Kontakt.

 

Obecné informace

OTTO nakládá s osobními údaji velmi opatrně. Uvědomujeme si, že zpracováváme mnoho údajů a přísně dodržujeme příslušné právní předpisy, které pro tento účel vznikly. Spolu s naším právním partnerem prověřujeme, zda naše služby splňují příslušné požadavky, a to jak na poli ochrany údajů, tak i shody se zákonnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

OTTO respektuje nařízení GDPR, které bude platit ode dne 25. května 2018. Už nyní činíme vše pro to, abychom byli co nejlépe připraveni na situaci, kdy již tyto předpisy budou platit, díky čemuž nebudeme v této nové situaci ničím překvapeni.

 

Údaje návštěvníků webu, jejichž údaje zpracováváme

V podstatě je možné navštívit web, aniž byste nám poskytli osobní údaje. Pro statistické účely však zpracováváme – mimo jiné prostřednictvím Google Analytics – údaje týkající se data a času návštěv na našem webu; stránky, stránky, z níž jste byli na náš web přesměrování, regionu, ze kterého jste nás navštívili, stránky a části webu, který navštěvujete (jak často, jak dlouho a v jakém pořadí), jaké informace si na webu prohlížíte a stahujete z něho.  Navíc shromažďujeme určité jiné, nemožné pro identifikaci, automatické informace o uživateli webu.

Výše uvedené údaje shromažďujeme proto, abychom mohli optimálně přizpůsobit obsah webu přáním a potřebám osob navštěvujících náš web. Informace, které nelze identifikovat, můžeme zachovat do budoucna s cílem jejich využití nebo i předání třetím osobám. Pro další informace o využití souborů cookies odkazujeme na naše zásady (politiku) v této oblasti.

Na našem webu můžete nalézt odkazy (hyperlink) na jiné weby. Toto prohlášení o ochraně soukromí nelze použít pro weby třetích osob. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami daných webů v oblasti soukromí, kde se dovíte, jakým způsobem nakládají s Vašimi údaji.  V souvislosti s tím opět odkazujeme na naše zásady (politiku) týkající se souborů cookies.

 

Od kdy shromažďujeme osobní údaje?

Vaše údaje shromažďujeme mimo jiné od okamžiku, kdy vyplníte svoje údaje na našem webu s cílem podat žádost o zaměstnání nebo podat přihlášku jiným způsobem.

 

Proč shromažďujeme osobní údaje?

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme mimo jiné proto, abychom poskytovali služby a obrátili Vaši pozornost na skutečnost, že je poskytujeme a abychom Vás o nich informovali. Tyto služby např. obsahují výpůjčky, zprostředkování, delegování, nábor a výběr (roztřídění) pracovníků, mzdovou správu, správu lidských zdrojů, osobní rozvoj, personální a mzdové služby a zvyšování profesní způsobilosti.

Podrobněji zpracováváme osobní údaje,

 1. abychom dostáli zákonným a prováděcím předpisům, které jsou pro OTTO závazné;
 2. abychom stanovili, jaké by byl Váš přínos pro danou zakázku nebo danou funkci, abychom zjistili, jaká je Vaše disponibilita a abychom Vás představili nebo abychom Vás kontaktovali s jedním nebo vícero (potenciálními) smluvními partnery a/nebo objednavateli;
 3. abychom Vás informovali o našich službách, abychom vám poskytli věcné znalosti a/nebo jiné činnosti s cílem předložit Vám nabídku jménem OTTO;
 4. abychom Vám nabídli možnosti školení, porad o průběhu a/nebo rozvoji kariéry, a/nebo služeb (spojených s prací), zprostředkování v nalezení zaměstnání, umožnění vykonávat práci u objednavatelů, zapojení Vás do práce u objednavatelů nebo zorganizování zakázek pro Vás;
 5. abychom Vám umožnili využívat a udělit přístup k uzavřeným částem našeho webu, portálů a jiných internetových prostředí;

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů vycházíme z různých právních základů. Značná část Vašich osobních údajů, které zpracováváme, se zpracovává proto, že je to nezbytné k uzavření smlouvy s Vámi a s našimi zákazníky. Navíc zpracováváme Vaše osobní údaje, protože je to pro nás nutné, abychom zachovali náš oprávněný zájem informovat Vás o naší činnosti a abychom Vám předkládali nabídky. Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu.

 

Jaké (osobní) údaje o Vás shromažďujeme?

Shromažďujeme osobní údaje, které potřebujeme k tomu, abychom poskytovali naše služby. Část těchto údajů je nutná, abyste mohli využít rovněž naše služby. Navíc shromažďujeme další (osobní) údaje, což nám umožňuje přizpůsobit naše služby Vašim konkrétním dovednostem a přáním nebo můžeme splnit konkrétní požadavky našich objednavatelů. Za správnost a přínos předávaných údajů odpovídáte Vy.

Shromažďujeme mimo jiné tato data a dokumenty obsahující osobní údaje:

 • Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, bydliště)
 • E-mailová adresa
 • Pohlaví:
 • Datum narození:
 • Telefonní číslo:
 • e-mailová adresa:
 • Životopis a motivační list obsahující často mimo jiné údaje o vzdělání a zkušenostech.
 • V případě účelového motivačního listu: pracovní pozice, o kterou se ucházíte.

 

Citlivé osobní údaje

Budeme je zpracovávat výhradně tehdy, když OTTO bude potřebovat speciální osobní údaje pro účely splnění svých zákonných povinností, pokud s tím udělíte souhlas nebo pokud je to právně dovoleno. Pojem „speciální osobní údaje“ je chápán jako údaje, které mohou být citlivé. Například údaje o rase, vyznání nebo zdraví dané osoby.

 

Jak dlouho jsou osobní údaje, které jsme shromáždili, uloženy na webu?

Pro osobní údaje, které jste nám dodali v rámci zprostředkování zaměstnání, využíváme období jejich uložení, dle zákonodárství státu, ve kterém je aplikujete. Kdykoliv se na nás můžete nejprve obrátit, abychom je Vámi dodané údaje vymazali. Pokud to neučiníte, budeme Vaše údaje mít uloženy v souladu s právními předpisy toho státu, z něhož je aplikujete, ledaže údaje zpracováváme na základě souhlasu – v tom případě je budeme zpracovávat do jeho odvolání. Kdykoliv můžete souhlas odvolat zasláním elektronické zprávy na: mojedane@ottoworkforce.pl

 

Jak dlouho jsou chráněny osobní údaje, které jsme shromáždili na webu?

OTTO považuje Vaše soukromí za prvořadé. Uplatňujeme proto různé prostředky, abychom zamezili ztrátě, krádeži nebo jinému nezákonnému zneužití Vašich osobních údajů. Z tohoto důvodu, je-li to nutné, využíváme šifrované zprávy a se zabezpečeným spojením. Navíc činíme opatření v oblasti fyzického a logického zajištění přístupu.

 

Kdo dostane Vaše osobní údaje?

OTTO dostane Vaše osobní údaje. OTTO nebude v žádném případě prodávat Vaše osobní údaje třetím osobám. Navíc OTTO předá Vaše osobní údaje třetím osobám výhradně tehdy, když je to vyžaduje smlouva nebo právní předpisy nebo pokud je to nutné pro námi poskytované služby nebo upozornění na skutečnost, že jsou poskytovány proto, abychom Vás představili objednavatelům našich služeb a abychom Vám mohli uvádět nabídky a informovat Vás o našich službách.

 

Můžu požádat OTTO o to, aby mi bylo umožněno nahlédnutí do shromážděných osobních údajů, jejich oprava nebo vymazání?

Žádost o nahlédnutí do osobních údajů, které o Vás shromáždilo OTTO, jejich opravu nebo vymazání lze podat prostřednictvím webu nebo zasláním elektronické zprávy na mydataCZ@ottoworkforce.eu   Pro potvrzení Vaší totožnosti Vás OTTO žádá o ověření. Tato žádost umožňuje obrátit se na OTTO se žádostí o opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů. Pokud máte dojem, že s Vašimi osobními údaji nakládáme neopatrně, kontaktujte nás s využitím výše uvedených kontaktních údajů. Navíc máte možnost podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů.

 

Stížnost proti zpracování osobních údajů společností OTTO

Existuje možnost podat stížnost proti zpracovávání osobních údajů společností OTTO, pokud jsou Vaše osobní údaje využívány pro účely jiné než je to nutné pro realizaci smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti. Můžete např. podat stížnost proti zneužití Vašich osobních údaje pro marketingové účely nebo prodej zasláním elektronické zprávy na: mojed@ottoworkforce.eu . Navíc máte rovněž právo k přenosu dat. Znamená to, že máte právo získat osobní údaje, které předalo OTTO, v přehledné formě. I za tímto účelem můžete elektronickou zprávu na mydataCZ@ottoworkforce.eu  

Jste-li proti zpracovávání svých osobních údajů, které jsou nutné k plnění našich činností, považujeme za podstatné Vám sdělit, že bez Vašich osobních údajů není možné Vám poskytovat služby jako zprostředkovatel zaměstnání a agentura příležitostné práce.

 

Poznámka na závěr

OTTO si vyhrazuje právo provádět změny v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Každá změna bude zveřejněna na naší webové stránce. OTTO doporučuje uživatelům pravidelně tuto stránku navštěvovat s cílem zjistit, zda byly provedeny nějaké změny. Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo aktualizovány v květnu 2018.

Tato webová stránka používá cookies