Služby společnosti OTTO přímo na místě

Služby přímo na místě jsou charakteristickým rysem balíčku námi poskytovaných služeb. Jsou-li pravidelně používány velké skupiny agenturních pracovníků nebo existuje-li kolísavá poptávka po velkém počtu agenturních pracovníků, úloha příslušného poradce je zásadní. V těchto případech nabízíme naše služby přímo v dané lokalitě a hovoříme o službách přímo na místě.

Přítomnost v dané lokalitě
Jménem našeho klienta vykonáváme všechny úkony potřebné v lokalitě klienta tak, abychom usnadnili působení agenturních pracovníků a (v případě potřeby) pracovníků na dobu určitou.
Díky tomu jsme blíže k plánování a můžeme předvídat další vývoj.
Dokážeme zvládat náhlé výkyvy díky velkému množství agenturních pracovníků, což nám umožňuje zaručit optimální personální rovně (personální obsazení). V případě potřeby můžeme zvýšit počty pracovníků během několika hodin nebo je podle potřeby naopak snížit. Umožňuje nám to každý den zaručovat vysílání agenturních pracovníků v souladu s potřebami klienta. Tímto způsobem je zaručena kontinuita výroby a ve výsledku lze tak snížit náklady a zlepšit celý proces.

Více informací?
Chcete získat více informací o příležitostech, které vám společnost OTTO Work Force může nabídnout? Nebo hledáte kvalifikovanou pracovní sílu? Kontaktujte nás prosím