Postup

Společnost OTTO Work Force vždy hledá lidi, kteří dokážou vyniknout. Být dobrý nestačí, chceme jen ty nejlepší. Právě takové pracovníky pro vás vybíráme, aby vám ti nejlepší pomohli uspět. Při výběru zaměstnanců, kteří splňují vaše pracovní požadavky, s vámi procházíme několika kroky:

Analýza potřeb

Společně s vámi určíme vaše pracovní požadavky. Analyzujeme požadované funkce a profily schopností a dovedností a další aspekty, které jsou pro vás důležité. Zabýváme se tvrdými i měkkými dovednostmi.

Nalezení vhodného uchazeče

Po zmapování vašich pracovních požadavků náš systém vybere nejvhodnějšího uchazeče z naší aktuální databáze. Není-li takový uchazeč k dispozici, odešleme náborový požadavek do našich náborových poboček v Nizozemsku, Německu, Polsku, České republice, Slovensku a Maďarsku. Proces náboru a výběru se nazývá „spárování“, neboť spárujeme vaše pracovní požadavky s našimi pracovníky, abychom dosáhli nejlepšího výběru.

Výběr

Výběr nejvhodnějšího uchazeče probíhá v následujících třech krocích:
• Vstupní pohovor: nábor začíná vstupním pohovorem. Během vstupního pohovoru věnujeme zvláštní pozornost pracovním zkušenostem a vzdělání (potenciálního) zaměstnance. Kromě toho je pro nás velmi důležitá motivace a první dojem.
• Test: Ve výběrovém procesu využíváme celou řadu zvláštních testovacích metod. U (potenciálních) zaměstnanců testujeme spolehlivost, obětavost, schopnost vypořádat se se steskem po domově, stabilitu a jazykové schopnosti. Tyto testy jsou základem pro zprávu o způsobilosti pro určitou pracovní pozici. Na základě této zprávy lze spárovat příslušné funkční profily a pracovní příležitosti.
• VOG: (osvědčení o bezúhonnosti). Každý pracovník společnosti OTTO musí mít osvědčení o bezúhonnosti VOG, které je vyžádáno ze země původu.

Služby po nástupu do práce

Zaměstnanci pro vás nezačnou pracovat, dokud neprojdou řádným úvodním zaškolením. Novým zaměstnancům poskytujeme příručku „Práce v…“. Příručka obsahuje veškeré informace o pracovních úkolech, pravidlech a o vás jako zaměstnavateli. Kromě toho během prvního dne nebo při náboru většího počtu zaměstnanců budou vždy doprovázeni naším manažerem pro příslušnou lokalitu nebo account manažerem. Tento manažer je pro vás jako klienta i pro zaměstnance, kteří pro vás pracují, kontaktní osobou. Manažer pro příslušnou lokalitu nebo account manažer se postarají o sdělování potřebných informací, zácvik na pracovišti, řízení a sledování kvalitativního i kvantitativního výkonu a hledání příležitostí k optimalizaci procesů.

Plánování

Plány vypracujete společně s manažerem pro příslušnou lokalitu nebo account manažerem s přihlédnutím ke krátkodobému i dlouhodobému plánování. Prognózování považujete za důležitou součást poskytovaných služeb, abyste mimo jiné měli dlouhodobý přístup k plynulé zásobě pracovníků. Řádná prognóza nám například umožňuje včas identifikovat potřebu zajistit dodatečný příliv nebo odborné vzdělávání existujících zaměstnanců.

Zajišťování kvality

Společnost OTTO Work Force je zárukou nejvyšší kvality. Prokazuje to například skutečnost, že jsme v několika zemích držiteli různých osvědčení a uznání, která představují nejvyšší standard kvality. V partnerství s našimi klienty zajišťujeme kvalitu spolupráce několika způsoby:
• Vypracování smlouvy o úrovni služeb (SLA) s jasně stanovenými cíli
• Hodnocení výkonnosti a hodnoticí pohovory se zaměstnanci
• Zaměření na průběžný rozvoj zaměstnanců
Zaměření na optimalizaci procesů a procesy zaměřené na úsporu nákladů.
• Jasná a transparentní struktura konzultací
Krátké komunikační linky
• Jasný postup pro podávání a řešení stížností

Více informací?
Chcete se dozvědět víc o příležitostech, které vám společnost OTTO Work Force může nabídnout? Kontaktujte nás prosím.