Osvědčení a členství v odborných organizacích

Snažíme se svým zaměstnancům a klientům nabízet služby té nejvyšší kvality. Naše úsilí dosahovat té nejvyšší kvality dokládá i členství v celé řadě odborných organizací a velký počet získaných osvědčení.

Členství v ABU (nizozemském Sdružení soukromých pracovních agentur)
Společnost OTTO Work Force je členem sdružení ABU. Sdružení ABU podporuje zájmy pracovních agentur v Nizozemsku již od roku 1961. Člen sdružení ABU splňuje požadavky na vysokou kvalitu bezpečnosti práce, etické chování, pracovní podmínky a platbu příspěvků na sociální pojištění.

Členství v VPO (Sdružení firem poskytujících služby v oblasti správy mezd)
Společnost OTTO Work Force je členem sdružení VPO. Členské personální agentury nesou pečeť kvality sdružení VPO nazvanou „Profesionální zaměstnavatel“. Členové sdružení VPO procházejí pravidelnými kontrolami finanční spolehlivosti, řádného uplatňování pracovních podmínek sdružení VPO a kvality služeb.

Certifikát NEN 4400-1
Společnost OTTO Work Force má certifikaci NEN-4400-1. 4400-1 je nezávislá značka kvality pro všechny firmy, které zajišťují pracovní sílu, i pro (sub)dodavatele práce. Toto osvědčení dokládá, že personální agenda firmy je v pořádku a že daně a příspěvky na sociální pojištění jsou placeny včas.

Certifikát VCU
Společnost OTTO Work Force má certifikaci VCU. Soustavně vysíláme pracovníky do firem s certifikací VCA. Je mimořádně důležité věnovat odpovídající pozornost bezpečnostním a zdravotním aspektům. S osvědčením VCU pracovní agentura ukazuje, že její systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v pořádku.

Osvědčení o finanční stabilitě
Společnost OTTO Work Force patří ke 3 finančně nejstabilnějším společnostem v Nizozemsku. Z tohoto důvodu jsme obdrželi osvědčení o finanční stabilitě „Financially Sound Certificate“ od společnosti Graydon, která je v Nizozemsku pro podnikatele hlavním zdrojem informací o odpovědném podnikání. Tímto osvědčením o finanční stabilitě společnost OTTO Work Force zdůrazňuje svoji finanční stabilitu jako podnikatele.

Ocenění za mobilitu udělené sdružením Lean and Green
Společnost OTTO Work Force byla v Nizozemsku první společností, které bylo sdružením Lean and Green uděleno ocenění za mobilitu, tzv. Lean and Green Personal Mobility Award. Toto ocenění je udělováno firmám, které aktivně usilují o to, aby jejich služby pro přepravu osob byly udržitelnější a dosáhly snížení emisí CO2 o 20 % během pěti let. Ocenění za mobilitu je součástí programu sdružení Lean and Green, které má podpořit firmy v tom, aby jejich logistické procesy byly udržitelnější.