Odborné vzdělávání a příprava jsou odrazovým můstkem pro skvělou kariéru

Našim krédem ve společnosti OTTO Work Force je, že zaměstnanci jsou náš kapitál. A svůj kapitál musíte investovat. Chtěli bychom především investovat tak, že vám pomůžeme získat další schopnosti a dovednosti. Vzdělávání, kurz nebo školení by vám mohly případně nabídnout příležitost začít v krátkém čase budovat skvělou kariéru.

Akademie společnosti OTTO
Akademie společnosti OTTO je obecný název pro celou řadu vzdělávacích a školicích kurzů, které svým pracovníkům nabízíme. Akademie společnosti OTTO však není tradiční školou! Vaše studium zahrnuje řadu informačních schůzek, kde se mimo jiné seznámíte s holandským jazykem a kulturou.

Akademie společnosti OTTO vám rovněž nabízí příležitost získat uznávané odborné vzdělání (zkouška MBO). Diplom zlepšuje možnost dosáhnout rychle velkých pokroků na začátku vaší kariéry. Ve spolupráci s regionálními vzdělávacími centry (ROC) nacházejícími se po celém Nizozemsku nabízíme příležitost získat uznávaný diplom MBO.

LOGISTIKU , strojírenství a POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU

Logistické školicí středisko
Společnost OTTO Work Force má své vlastní logistické školicí středisko. Nemáte osvědčení pro používání vysokozdvižného vozíku nebo doplňovacího vozíku? Žádný problém! Než začnete v některém z těchto zajímavých pracovních místech pracovat s interními dopravními prostředky, postaráme se o to, abyste prošli potřebným školením. V našem školicím středisku vás naučíme ovládat EPT (ruční elektrický vozík) nebo můžete absolvovat i pokročilejší kurz, ve kterém se naučíte řídit doplňovací vozík. Certifikovaní instruktoři vás seznámí s prací v logistice. Již více než dvanáct let každý týden získávají osvědčení desítky pracovníků!

Bezpečná práce ve strojírenství
Práce ve strojírenství může být náročná. Pracujete pro klienty, kteří například provozují velké stroje nebo chemické provozy. Vaše bezpečnost je pro nás prvořadá. Mnoho nehod a skoronehod je způsobeno nedostatečnými znalostmi nebo nedostatečnou informovaností zaměstnanců o bezpečnostních rizicích. Díky důkladnějšímu a lepšímu proškolení se znalosti a informovanost zlepší, a tak lze nehodám předcházet. Pro práci ve výrobě řada strojírenských firem požaduje osvědčení VCA. Osvědčení VCA požaduje, aby zaměstnanci měli odpovídající znalosti VGM (bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a životního prostředí). Společnost OTTO Work Force se svými partnery zaměřujícími se na odborné vzdělávání vám nabízí příležitost získat osvědčení
B-VCA, VCA-VOL nebo třeba pro práci s přírubami.

Práce a odborné vzdělávání v potravinářském průmyslu
Potravinářský průmysl zabývající se čerstvými potravinami je jedním z předních sektorů
nizozemské ekonomiky, a tak nabízí celou řadu pracovních příležitostí. Práce a odborné vzdělávání jsou v tomto sektoru ruku v ruce. Nabízíme příslušné proškolení spolu se společností SVO, která je naším partnerem pro odborné vzdělávání v potravinářském průmyslu. Společně vám můžeme nabídnout možnost získat kvalifikaci potravinářského asistenta pro potravinářský průmysl (NT2).

Více informací?
Chtěli byste další informace o námi nabízených příležitostech k dalšímu vzdělávání? Nebo již hledáte zajímavou práci? Kontaktujte nás prosím.